//
you're reading...
MORE BREAKING NEWS

IN MEMORIAM · ANDREW A. ATHENS

Andrew-Athens

OBITUARY

 Andrew A. Athens · Εκοιμήθη εν Κυρίω · Statement by Metropolitan Sotirios

Σε μεγάλη ηλικία εκοιμήθη εν Κυρίω ο Andrew Athens (Ανδρέας Αθανασούλας). Φίλος ειλικρινής. Άνθρωπος του Θεού άριστος. Πρόεδρος ΣΑΕ και πολλών άλλων οργανισμών με καταπληκτική δράση. Μέγας υποστηρικτής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των εθνικών δικαίων Ελλάδας και Κύπρου. Καλός οικογενειάρχης. Είχε τον σεβασμό και τον θαυμασμό όλων. Προσευχόμεθα ο Θεός να αναπαύει την ψυχή του μετά των Αγίων.

In old age, Andrew Athens (Andreas Athanasoulas) fell asleep in the Lord. He was a sincere friend and truly a man of God. As SAE president and leader of many other organizations, he achieved remarkable outcomes. Athens was a distinguished supporter of human rights, as well as the Greek and Cypriot nations. An excellent family man, he enjoyed the respect and admiration of all. We pray to God to give rest to his soul among the Saints. Memory Eternal!

Μια Μεγάλη Προσωπικότητα θα Λείψει από την Ελληνική Κοινωνία

Με βαθιά λύπη θρηνούμε τον θάνατο του Ανδρέα Άθενς (Αθανασούλα) που εξέπνευσε ειρηνικά την Πέμπτη, 14 Μαρτίου 2013, στο σπίτι του στο Σικάγο.

Ο κ. Άθενς υπήρξε στα χρονικά μας ο μεγαλύτερος οπαδός και υπερασπιστής των εθνικών δικαίων της Ελλάδας και της Κύπρου σε όλες τις περιστάσεις διένεξης, σε όλη την υφήλιο. Οι μάχες του έχουν κάνει γνωστές τις αδικίες και τις ανομίες πού οι χώρες μας έχουν υποστεί και που δίχως τις ενέργειες του Ανδρέα Άθενς θα είχαν παραμείνει στην αφάνεια.

Το έργο του Ανδρέα Άθενς ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) για 11 συνεχή χρόνια ήταν ενδεικτικό της αγάπης του για την Ελλάδα και της υπερηφάνειας του για την ελληνική του καταγωγή. Έχοντας υπηρετήσει στο πλευρό του ως Αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Βορείου και Νοτίου Αμερικής στο ΣΑΕ, γνώρισα, εκτίμησα και θαύμασα την ακεραιότητα και την ορθότητα του χαρακτήρα του, μαζί με την φιλανθρωπία και την γενναιοδωρία πού πάντοτε διέκριναν τις ενέργειες του. Απόδειξη είναι οι χιλιάδες άτομα ελληνικής καταγωγής στην Ανατολική Ευρώπη που θα είχαν υποφέρει πολύ περισσότερο αν δεν υπήρχαν τα ιατρεία και οι κλινικές που ιδρύθηκαν, και σήμερα συνεχίζουν να λειτουργούν, με την πρωτοβουλία και τον προσωπικό αγώνα του Ανδρέα Άθενς.

Ο Ανδρέας Άθενς θα λείψει σε όλη την ελληνική κοινωνία, απανταχού της γης. Ιδιαίτερα όμως, θα λείψει σε μένα που πάντα τον θεωρούσα σύμβουλο, δάσκαλο και φίλο.

Εκφράζουμε θερμά συλλυπητήρια στην αγαπητή του σύζυγο Λουΐζα και στα παιδιά του Πωλ και Τζάκι με τις οικογένειες τους.

Αιωνία του η μνήμη,

Χρήστος Π. Τομαράς
Πρόεδρος
Πανελλήνιο Ίδρυμα Υποτροφιών

 A Great Personality will be Deeply Missed by the Hellenic Community

With deep sorrow we mourn the passing of Andrew A. Athens who died peacefully on Thursday, March 14, 2013, at his home in Chicago.

Mr. Athens has been regarded as the greatest defender of and fighter for the resolution of national concerns of Greece and Cyprus in all occasions that these matters appeared throughout the world. His battles for these causes have brought to the forefront all the injustice and wrongdoing that our countries have suffered which, without Andrew Athens’ efforts would have remained in oblivion.

Andrew Athens’ work as President of the Council of Hellenes Abroad (ΣΑΕ) for 11 continuous years, was clear evidence of his love for Greece and of his pride for his Hellenic roots. Having served by his side as Vice President of the North and South American Region, I recognized, appreciated and admired his integrity and rightness, together with his philanthropy and generosity that always distinguished his actions. Real proof are the thousands of residents of Hellenic descent of the Eastern Block of Europe, who would have suffered much more if treatment centers and clinics that were founded, and to this day continue to operate, with the initiative and the personal struggle of Andrew Athens.

Andrew Athens will be missed by the Hellenic community throughout the globe. But most particularly, he will be missed by me, as I’ve always considered him an advisor, teacher and friend.

We express our deep condolences to his dear wife Louise, and to his children, Paul and Jackie, and their families.

With deep condolences,

Chris P. Tomaras
Chairman
PanHellenic Scholarship Foundation

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: